Bilimsel Program

2 Mart 2023, Perşembe
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:00 - 13:15 Giriş ve Kayıt işlemleri
13:15 - 13:30 Açılış Töreni-Açılış Konuşmaları    
13:30 - 14:00 Hobilerin Günlük Hayatımızdaki Yeri
Prof. Dr. Kamil Dilek
   
14:00 - 15:30

Panel–1: Hipertansiyon Yönetimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mahmut Yavuz
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü

Kronik Böbrek Hastalığı ve Hipertansiyon
Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon
Prof. Dr. Zeliha Hekimsoy

Kalp Damar Hastalıkları ve Hipertansiyon
Prof. Dr. Alpaslan Birdane
   
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30

Panel–2: İnsülin Tedavisinde Yenilikler

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Berrin Çetinarslan
Prof. Dr. Şazi İmamoğlu

GLP-1 Analogları ile İnsülin Kombinasyon Tedavileri
Prof. Dr. Şevki Çetinkalp

Çok Uzun Etkili Bazal İnsülinler
Prof. Dr. Nur Kebapçı

Çok Kısa Etkili İnsülinler
Doç. Dr. Hande Peynirci
Panel–3: Genel Dahiliye

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Klinik Pratikte Albümin Kullanımı
Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Ödemli Hastaya Yaklaşım
Uzm. Dr. Hikmet Öztop

Ekzokrin Pankreas Yetmezliği
Doç. Dr. Nizameddin Koca

Bildiri Sunumları - 1
17:30 - 18:30

Konferans–1

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

Hematoloji Pratiğinde İmmünoloji: Patogenezden Tedaviye
Prof. Dr. Cem Muhlis Ar

Konferans–2: Yoğun Bakım

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Volkan İnal

Yoğun Bakımla Hızlı Kucaklaşma (Fast Hugs)
Öğr. Gör. Dr. Serdar Efe

Septik Şok Tedavisinde Altın Saatler ve Pratik Tedavi Algoritması
Uz. Dr. Hayriye Cankar Dal
Bildiri Sunumları - 2
19:30 Akşam Yemeği
3 Mart 2023, Cuma
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:00 - 10:30

Panel–4: Onkolojide Güncel Tedavilerde Yan etki ve Yönetimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdem Çubukçu
Doç. Dr. Arife Ulaş

İmmunoterapi Tedavisinde Gözlenen Yan Etkiler
Doç. Dr. Turgut Kaçan

Tirozin Kinaz Tedavisinde Gözlenen Yan Etkiler
Doç. Dr. Birol Ocak

Onkoloji Pratiğinde Kardiyak Yan Etkiler ve Yönetimi
Prof. Dr. Tunay Şentürk

Panel–5: Geriatri

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Deliryum
Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Anoreksi ve Beslenme Desteği
Uzm. Dr. Olgun Deniz

Yaşlıda Aşırı Aktif Mesane Yönetimi
Doç. Dr. Burhan Coşkun
Bildiri Sunumları - 3
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45


UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Türkkan Evrensel

Kemoterapi Sürecinde GCSF Kullanımı
Doç. Dr. Adem Deligönül

   
12:00 - 13:00

Konferans–3: Behçet Sendromunu Organ Tutulumuna Göre Nasıl Tanır Nasıl Tedavi Ederiz?

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yavuz Pehlivan
Prof. Dr. Ediz Dalkılıç

Mukokütanöz, Eklem ve Damar Tutulumu
Prof. Dr. Gülen Hatemi

Gastrointestinal Tutulum
Prof. Dr. Ali Ibrahim Hatemi

Konferans–4: İlaç Alerjilerine Yaklaşım

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Dane Ediger

İlaç Alerji Mekanizmaları:
Uzm. Dr. Pamir Çerçi

İlaç Alerjilerinde Desensizasyon
Uzm. Dr. Ümmühan Şeker
Bildiri Sunumları - 4
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
13:00 - 14:30 Poster Sunumları
14:30 - 16:00

Panel–6: Hematolojik Malignitelerde Ayırıcı Tanı ve Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Prof. Dr. Vildan Özkocaman
Prof. Dr. Rıdvan Ali

Monoklonal Gammopatiden Multipl Myeloma
Prof. Dr. Yusuf Bilen

Lenfositozdan Kronik Lenfositik Lösemiye
Öğr. Gör. Dr. Tuba Ersal

Nötrofiliden Kronik Myeloid Lösemiye
Uzm. Dr. Vildan Gürsoy

Panel–7: Paraneoplastik Sendromlara Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yavuz Pehlivan
Prof. Dr. Nilüfer Avcı

Olgu Sunumu - 1:
Uzm. Dr. Seda Sali

Olgu Sunumu - 2:
Uzm. Dr. Sibel Oyucu Orhan

Onkolog Yaklaşımı
Uzm. Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

Romatolog Yaklaşımı
Uzm. Dr. Zeynep Bozkurt

Hematolog Yaklaşımı
Uzm. Dr. Fazıl Çağrı Hunutlu

Bildiri Sunumları - 5
16:00 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:15


UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Erdem Çubukçu

Onkolojide Kemik Metastazlarının Yönetimi
Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez
  Bildiri Sunumları - 6
17:20 - 18:15

Konferans–5

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Canan Ersoy

Periyodik Sağlık Kontrolü 2023
Prof. Dr. Gülay Sain Güven

Yapbozun Eksik Olan Parçası: Yaşam Tarzı Değişikliği
Doç. Dr. Attila Önmez

Konferans–6: Tamamlayıcı ve İntegratif Tıp

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Alis Özçakır

Tamamlayıcı Tıp
Prof. Dr. Alis Özçakır

Onkolojide Tamamlayıcı Tıp
Doç. Dr. Adem Deligönül 
19:30 Akşam Yemeği
4 Mart 2023, Cumartesi
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:00 - 10:30

Panel–8: Gastroenteroloji

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selim Giray Nak

Anormal Karaciğer Fonksiyon Testleri Olan Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Kader Irak

Kronik Viral Hepatitler, Serolojiyi Nasıl Değerlendirelim, Taşıyıcılık mı, Bağışıklık mı?
Prof. Dr. Ahmet Tarık Eminler

GIS Kanserlerinde Tarama Programları
Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren

Panel–9: Göğüs Hastalıkları

Oturum Başkanı
Doç. Dr. Özge Aydın Güçlü

KOAH’ta Güncel Gelişmeler:
Doç. Dr. Özge Aydın Güçlü

Olgular Eşliğinde Ağır Astım
Öğr. Gör. Dr. Raziye Tülümen Öztürk

Özellikli Tedavi Uygulamaları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün

Damar Erişimi ve Bakımı
Uzm. Hemşire Semure Zengi

Antineoplastik İlaçlar
Hemşire Saliha Macun

Kan Transfüzyonları
Hemşire Nesrin Varol

Antikoagulanlar
Hemşire Naile Öter 

10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45

UYDU SEMPOZYUMU 3

 

Özellikli İlaç Uygulamaları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Doç. Dr. Seda Pehlivan

Biyolojik Ajanlar
Hemşire Özden Atalay

İmmünglobulinler
Uzm. Hemşire Eda Bozkurt

İmmünsüpresif İlaçlar
Hemşire Gülfer Pehlivan
12:00 - 13:00

Konferans–8: Hipertiroidi Tanı ve Tedavisi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sait Gönen
Prof. Dr. Ercan Tuncel

Tirotoksikozda Ayırıcı Tanı
Doç. Dr. Nurdan Gül

Basedow Graves Tedavisi ve İzlem
Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz

Konferans–9:

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Abdülmecit Yıldız

Asit Baz Bozuklukları
Doç. Dr. Bülent Gül 
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Poster Sunumları

Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyon Tedavisi ve Hasta Yönetimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özen Öz Gül
Uzman Hemşire Suzan Adalı

Diyabet Tedavisinde İnsülin Kullanımı
Uzm. Dr. Filiz Mercan

İnsülin Pompa Tedavisi ve Hemşirenin Rolü

Hemşire Hülya Ek

Olgu Sunumları

Hemşire Gamze Demircan

Beslenme ve Diyetisyenin Rolü
Diyetisyen Ferah Günden
14:30 - 15:00

Panel–10: Romatolojide Sık Görülen Problemlere Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yavuz Pehlivan
Doç. Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Romatoid Artrit Tedavisinde Yenilikler
Prof. Dr. Güzide Nevsun İnanç

SLE’de Tanı ve Tedavide Yenilikler
Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu

Her Vaskülit Gerçek mi?
Prof. Dr. Ediz Dalkılıç

Panel–11: Enfeksiyon Hastalıkları

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Halis Akalın

RSV ve Rhinovirüs Enfeksiyonları
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ünal

İnflüenza
Doç. Dr. Yasemin Heper

Sifiliz
Doç. Dr. Esra Kazak
15:00 - 16:00
16:00 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:15

UYDU SEMPOZYUMU 4

Kanser Hastalarında Semptom Değerlendirme

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Prof. Dr. Türkkan Evrensel 

Performans Değerlendirme: Düşme ve Bası Yarası
Uzm. Hemşire Ayşe Kayabaşı

Gastrointestinal Sistem Değerlendirmesi
Hemşire Kardelen Çeliktutan

Ağrı, Yorgunluk ve Dispne
Hemşire Nazime Akaltun

Nörolojik Semptomlar
Hemşire Esra İbek

Beslenme Değerlendirmesi
Diyetisyen Hacer Pehlivan

 

17:30 - 18:15

Konferans–10

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa Güllülü

Sistemik Amiloidoz
Prof. Dr. Ahmet Gül

On-line Bildiri Sunumları–1

18:15 - 18:30 Kahve Arası Kahve Arası
18:30 - 19:00

Konferans–11: Gastroenteroloji

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Enver Dolar

NASH
Prof. Dr. Selim Giray Nak

Psikiyatri

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Prof. Dr. Hicran Yıldız

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunun Yönetimi
Prof. Dr. Aslı Sarandöl
On-line Bildiri Sunumları–2
19:00 - 19:15
19:15 - 20:15

Hemşire Bildiri Sunumları–1

20:15 Akşam Yemeği
5 Mart 2023, Pazar
  A Salonu B Salonu C Salonu
08:30 - 09:00

Konferans–12

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Soner Cander

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Uzm. Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli

Olgularla Nefropatide Hemşirelik Yönetimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Doç. Dr. Ayşegül Oruç

Nefropatilere Genel Bakış
Uzm. Dr. Mehmet Sezen

Diyabetik Nefropatili Olgu Sunumu

Hemşire Edanur Demirkıran

Hipertansif Olgu Sunumu

Hemşire Nuran Adalı

Kontrast Nefropatili Olgu Sunumu
Hemşire Demet Coşkun

Bildiri Sunumları – 7

09:00 - 10:00

Konferans–13

Zıt Görüşler
Kardiyovasküler Hastalıklardan Primer Korunmada Statin Tedavisi


Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Prof. Dr. Canan Ersoy

Kullanılmalı
Uzm. Dr. Ensar Aydemir

Kullanılmamalı
Uzm. Dr. Coşkun Ateş

10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:00

Konferans–14

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Alparslan Ersoy

Maymun Çiçeği
Prof. Dr. Emel Yılmaz

Karaciğer Sirozu ve Hemşirelik Yönetimi

Oturum Başkanları:
Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren
Hemşire Gülnaz Çalışkan

Karaciğer Sirozu: Tanı ve Tedavi İlkeleri
Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren

Karaciğer Sirozu Hemşirelik Bakımı
Uzm. Hemşire Hanife Aydın

Olgu Sunumu
Hemşire Celile Ülkü

Olgu Sunumu
Uzm. Hemşire Semiha Mutlu Özgür

Bildiri Sunumları – 8

11:00 - 11:15 Ödüller ve Kapanış
12:30 Otelden Ayrılış