Değerli Meslektaşlarımız,
 

Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  İç  Hastalıkları  Anabilim  Dalı  tarafından  düzenlenen
10. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi' nin Uludağ Karinna Otel'de 09 - 12 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurmaktan büyük onur ve mutluluk duyarız.

Kongremizde yine bu yıl İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dallarının katılımı ile tam bir bilimsel toplantılar yumağı oluşturulacaktır.

Sizlere geniş kapsamlı bir bilimsel program sunabilmek amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Bu yıl iç hastalıklarının değişik dallarını içeren konuları sizlerin de önerileri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Konularında uzman olan deneyimli öğretim üyelerimiz güncel gelişmeleri ve bunların pratik uygulamalarını bizlerle paylaşabilecekler. Toplantıların günlük mesleki uygulamalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Kongremiz; iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, araştırma görevlilerimizin bir araya geldiği, bilgilerin paylaşıldığı ve ortak çözümlerin üretildiği bir ortam olacaktır. Sözlü ve poster sunumlarında araştırmacılarımızı teşvik etmeye yönelik ödüllerimiz yer almaktadır.

Kongremizde sizlerle buluşmak üzere, saygılar sunarız.

 
   

Bilimsel Kurul Adına
Prof. Dr. Rıdvan Ali